Interaktiivne haldus- ja asustusjaotuse kaart

Interaktiivne haldus- ja asustusjaotuse kaart on kaardirakendus, mis seob Eesti kaardi haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatoriga EHAK ning vastavate õigusaktidega elektroonilise Riigi Teataja (eRT) abil. Lisatud on statistikat haldusüksuste kohta.

Kaardirakenduses on praegu info esitatud kahe aasta kohta:
· seisuga 01.01.2004,
· seisuga 01.01.2005.

Iga järgmise aasta seis lisandub jooksva aasta alguses.
Statistilisi andmeid uuendatakse kaardirakenduses vastavalt Statistikaameti uute andmete avaldamisele.

Kasutaja saab Internetis seostatud infot
· Eesti kaardi,
· Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (EHAK),
· elektroonilises Riigi Teatajas (eRT) ilmunud territoriaalse halduskorralduse muudatuste määruste,
· haldusüksuste üldstatistika kohta.

Kaardirakendus on eestikeelne. See esitab aasta andmeid haldusjaotuse, s.o kogu Eesti, maakondade ja omavalitsuste tasandil ning asustusjaotuse tasandil.
Eraldi kaardikihina on kuvatav muudatuste kaardikiht, kus on välja toodud kõik need haldusüksused, kus rakenduse seisule eelnenud aasta jooksul oli vähemalt üks (EHAK-i mõistes) haldus- või asustusjaotuse muudatus.
Kaardirakendus koosneb mitmetest elementidest, millest peamised on kaardiaken, aktiivse kihi ripploend ning navigatsiooni, kaardikihtide juhtimise, toimingute ja info menüüd.
Ühena paljudest toimingutest on võimalik teostada ka maakonna, omavalitsuse ja asula nimest või nimeosast lähtuvaid otsinguid.

Kaardirakendus on valminud Statistikaameti, Maa-ameti, AS Dateli ja Siseministeeriumi koostöös.

Tähelepanuks kasutajale

Kaardirakendus töötab järgmiste lehitsemisprogrammidega:

Internet Explorer, versioonid 5.0, 5.5 või 6.x
Netscape, alates versioonist 7
Mozilla, alates versioonist 1.5
Firefox ja teised Gecko-põhised lehitsemisprogrammid.

Kaardirakenduse kasutamiseks on vaja lehitsemisprogrammis lubada cookies (küpsised) kasutamine.