Klassifikaatori täielik nimetus Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator
Lühend EHAK
Klassifikaatori ingliskeelne nimetus Classification of administrative and settlements units of the Estonia
Rahvusvaheline alusklassifikaator  
Haldaja Statistikaamet
Õiguslik alus 1. Riigikogus 10.06.2010 vastu võetud „Riikliku statistika seadus“ (RT I 2010, 41, 241).
2. Vabariigi valitsuse 10.01.2008 määrus nr 11 „Klassifikaatorite süsteem" (RT I 2008, 4, 27).
Kehtestamisaeg 1990
Uuendamisaeg Vastavalt haldus- ja asustusjaotuse muudatuste kehtestamisele seaduses ettenähtud korras
Eelnev klassifikaator COATO (Sistema oboznacenij objektov administrativno-territorial'nogo delenija SSSR i sojuznyh respublik)
Struktuur Neljakohaline identifitseeriv kood; koodi arvväärtuse järgi on eristatavad:
- maakonna tase (kood väiksem kui 100)
- omavalitsuste tase (kood alates 100 kuni 999)
- asulate tase (kood suurem kui 1000)
Lühiiseloomustus Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) on ettenähtud kasutamiseks territoriaalse paiknevuse tähistamiseks. Klassifikaator hõlmab: riikliku haldamise üksused – maakonnad; omavalitsuslikud haldusüksused - vallad ja linnad; piiratud omavalitsusega haldusüksused - osavallad ja linnaosad; muud asulad ja asustusüksused - vallasisesed linnad, alevid, alevikud, külad ja asumid; muud. Igale klassifitseerimisobjektile on antud unikaalne neljakohaline kood ning on ära näidatud objekti nimi ja rööpnimi (kui selline on olemas). Koodiga seotud lisatunnused (klassifitseeriv osa) näitavad iga objekti maakondliku ja omavalitsusliku alluvuse ning tema tüübi (maakond, vald, linn, alev, vallasisene linn, osavald, linnaosa, alevik, küla või muu asula).
Sidusklassifikaatorid Eesti piirkondlike üksuste statistiline klassifikaator
Valdkond Geograafia
Haldaja kontaktisik Helju Nagelmann
metoodik
metoodika osakond
Statistikaamet
telefon 625 9185
helju.nagelmann@stat.ee
Kontaktisik Statistikaametis Helju Nagelmann
metoodik
metoodika osakond
telefon 625 9185
helju.nagelmann@stat.ee