Avaleht

Ametite klassifikaator 2008v1.5b

Algusse       Hierarhiline vaade       Lineaarvaade Klassifikaatorite nimistu
 

Klassifikaatori järgmisele tasemele liikumiseks klõpsa +, tagasi liikumiseks -

  + 0     Sõjaväelased
 
  + 1     Juhid
 
  + 2     Tippspetsialistid
 
  + 3     Tehnikud ja keskastme spetsialistid
 
  + 4     Ametnikud
 
  + 5     Teenindus- ja müügitöötajad
 
  + 6     Põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad
 
  + 7     Oskustöötajad ja käsitöölised
 
  + 8     Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad
 
  + 9     Lihttöölised
 

Statistikaamet / Tatari 51, 10134 Tallinn / tel +372 625 9300 / faks +372 625 9370 / e-post