Avaleht In English

Õiguslike vormide liigitus 2013

Algusse       Hierarhiline vaade       Lineaarvaade Klassifikaatorite nimistu
 

Klassifikaatori järgmisele tasemele liikumiseks klõpsa +, tagasi liikumiseks -

  + A     Füüsiline isik ja füüsilisest isikust ettevõtja
Selgitus
  + B     Äriühing
Selgitus
  + C     Välismaa äriühingu filiaal
Selgitus
  + D     Sihtasutus
Selgitus
  + E     Mittetulundusühing
Selgitus
  + F     Mittetulundusühistu
Selgitus
  + G     Riiklik institutsioon
Selgitus
  + H     Avalik-õiguslik juriidiline isik
Selgitus
  + I     Kohaliku omavalitsuse üksus
Selgitus
  + Z     Muu
Selgitus

Statistikaamet / Tatari 51, 10134 Tallinn / tel +372 625 9300 / faks +372 625 9370 / e-post