Avaleht In English

ESA: tehingud finantsvara ja -kohustustega (F) 2010

Algusse       Hierarhiline vaade       Lineaarvaade Klassifikaatorite nimistu
 

Klassifikaatori järgmisele tasemele liikumiseks klõpsa +, tagasi liikumiseks -

  + F.1     Rahaline kuld ja eriarveldusühikud (SDRid)
 
  + F.2     Sularaha ja hoiused
 
  + F.3     Võlaväärtpaberid
 
  + F.4     Laenud
 
  + F.5     Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide aktsiad ja osakud
 
  + F.6     Kindlustus-, pensioni- ja muud standardsed tagatisskeemid
 
  + F.7     Tuletisinstrumendid ja töötajate aktsiaoptsioonid
 
  + F.8     Muud saadavad/makstavad arved
 

Statistikaamet / Tatari 51, 10134 Tallinn / tel +372 625 9300 / faks +372 625 9370 / e-post